Teatr Letni inauguracja – spektakl pt. „Między Miejscami”
12.07.2014

monodram oparty na wspomnieniach repatriantów
francuskich przeplatany piosenką francuską

Pomysł i wykonanie: Urszula Raczkowska
reżyseria: Przemysław Jaszczak
akordeon: Waldemar Polowy
kontrabas: Paweł Stuczyński

Słów kilka o tym, co wspólnego mają Teatr Letni, Pałac w Strudze i Berlin lat 20-stych …
Jak „ówczesna wieść gminna niesie” z początkiem lata, gdy kończył się sezon operowy w Berlinie rodzina kupiecka Aufricht wraz z wąskim gronem przyjaciół wybywali do Wrocławia, a stamtąd w kilka samochodów zajeżdżali do pałacu w Strudze (Adelsbach).
Z wąskiego grona przyjaciół wymienić należy między innymi Bohemę Berlińską związaną z Berlińskim Teatrem Schiffbauerdamm, którego mecenasem był Wrocławski kupiec patronujący takim postaciom jak Bertold Brecht ( „Opera za trzy grosze” wystawiana była w Berlińskim Teatrze dzięki finansowemu wsparciu Aufricht’a ), malarz Georg Grosz , pisarz Tomasz Mann oraz znani Theo Mackeben – kompozytor i dyrygent, Erich Engel – dyrektor i aktorzy teatru .
I tak latem nieśpieszny rytm „wiejskich wywczasów” ożywiał i uświetniał Teatr Letni w Strudze. Tylko nieliczni z pośród śmietanki towarzyskiej i kuracjuszy pobliskiego słynnego uzdrowiska Bad Salzbrunn (Szczawno Zdrój) otrzymywali zaproszenia i mieli okazję zobaczyć np. Operę za trzy grosze.