Wykonanie i montaż drzwi na dziedzińcu sfinansowane przez Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków
20.12.2023

W grudniu otrzymaliśmy niezwykły prezent od Narodowego Instytutu Konserwacji Zabytków w postaci kolejnych drzwi od strony dziedzińca w skrzydle zachodnim.

Bardzo serdecznie dziękujemy za to wsparcie. Wiosną roku 2024 planujemy zagospodarować to pomieszczenie na salę wystawienniczą i będziemy chcieli już na początku maja umieścić pierwszą wystawę w tym pomieszczeniu. Jesienią planujemy wykonać i zamontować okno. Dzięki tym działaniom uzyskamy drugą salę wystawiennicza na parterze w skrzydle zachodnim pałacu i będziemy mogli równolegle organizować kilka niezależnych wystaw.