Nadchodzące wydarzenia
Spędź ten czas z nami

TOPIELICA – women od the Seine. projekt artystyczny Pałac Struga
01.05.2024 - 31.08.2024

Projekt Artystyczny pt. „Topielica – woman od the Seine. Pałac Struga.2024” jest rozwinięciem autorskiego projektu Doroty Korczyckiej-Bablińskiej z roku 2023. Dorota Korczycka-Bablińska wraz z grupą artystów i amatorów stworzyła 2 teledyski, które zostały zaprezentowane na Festiwalu Kultury Polskiej w Lymerick (Irlandia) Projekt artystyczny pt. „Topielica” obejmuje szereg działań artystycznych, które odbędą się w przestrzeni Pałacu […]

Dowiedz się więcej

Poniższe wydarzenia tworzą bieżącą historię Pałacu w Strudze


Zapoznaj się z archiwum wydarzeń

minione

Wykonanie i montaż drzwi na dziedzińcu sfinansowane przez Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków
20.12.2023

W grudniu otrzymaliśmy niezwykły prezent od Narodowego Instytutu Konserwacji Zabytków w postaci kolejnych drzwi od strony dziedzińca w skrzydle zachodnim. Bardzo serdecznie dziękujemy za to wsparcie. Wiosną roku 2024 planujemy zagospodarować to pomieszczenie na salę wystawienniczą i będziemy chcieli już na początku maja umieścić pierwszą wystawę w tym pomieszczeniu. Jesienią planujemy wykonać i zamontować okno. […]

Zobacz jak było
minione

Prace Konserwatorskie i restauratorskie elewacji frontowej – dofinansowanie UMWD i MKiDN – II etap 2023 rok
30.11.2023

W tym roku dzięki zwiększonemu dofinasowaniu przyznanemu przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz dofinansowaniu od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego a także ze środków finansowych zgromadzonych przez Fundację Pałac Struga w 2023 roku został wykonany II etap prac ratunkowych zachowanej renesansowej elewacji na ścianie frontowej Pałacu Struga. Dzięki tym środkom finansowym drugim etapem prac zakończyliśmy […]

Zobacz jak było
minione

ASP Kraków – zajęcia terenowe studentów III KKRMŚ
24.10.2023 - 27.10.2023

Pod koniec października Fundacja Pałac Struga ponownie gościła studentki Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki z ASP w Krakowie (Katerda Konserwacji i Restauracji Malowideł Ściennych) pod kierunkiem dr hab. Grażyna Schultze-Głazik na zajęciach terenowych czyli na praktykach. Tym razem studentki III roku pod czujnym okiem mgr Karoliny Molgi i mgr Reginy Główczak wykonały odkrywki nawarstwień […]

Zobacz jak było
minione

Uniwersytet Trzeciego Wieku – wykład inauguracyjny 2023/2024
05.10.2023

Krzysztof Wieczorek – właściciel  Pałacu Struga i wykładowca Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Starych Bogaczowicach z poprzedniego roku akademickiego, został w tym roku zaproszony do przeprowadzenia wykładu podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2023/2024. Pan Krzysztof został entuzjastycznie powitany przez słuchaczki Uniwersytetu Trzeciego Wieku i w swoim niepowtarzalnym, brawurowym stylu roztoczył opowieść o …… tym razem nie […]

Zobacz jak było
minione

EDD – Europejskie Dni Dziedzictwa Żywe dziedzictwo – tradycja od pokoleń
09.09.2023

Fundacja Pałac Struga po raz siódmy zorganizowała Europejskie Dni Dziedzictwa. Tym razem Prezes Fundacji Pałac Struga zaprosiła na opowieść o powojennych losach wyjątkowego zabytku, którego początek powstania sięga średniowiecza, poprzez rozkwit w renesansie i baroku do totalnej dewastacji po 1945 i odradzania się od 2003 roku. Zespół pałacowo parkowy w Strudze to niezwykły zabytek, który […]

Zobacz jak było
minione

V Podwieczorek z Księżną Izabelą Czartoryską
27.08.2023

Już po raz piąty odbył się Podwieczorek z Księżną Izabelą Czartoryską czyli wydarzenie historyczno-artystyczne upamiętniające wizytę Księżnej na podwieczorku w Pałacu Struga. Wydarzenie Księżna opisała w swoich pamiętnikach: „Dyliżansem przez Śląsk – dziennik podróży . W tym roku program wydarzenia był niezwykle bogaty. Wieczór rozpoczęliśmy Kuratorskim zwiedzaniem wystawy – mgr  Sylwia Sobieraj-Borowiec po raz ostatni […]

Zobacz jak było
minione

III Gra terenowa – Road Trip
26.08.2023

Tym razem Pałac Struga był Gry Terenowej – Road Trip. Była to już trzecia edycja gry terenowej, dzięki której załogi biorące udział w rajdzie mają doskonałą okazje odwiedzić nie oczywiste zakątki Powiatu Wałbrzyskiego. Załogi miały do pokonania trasę od Szczawna Zdroju, przez Boguszów Gorce, Czarny Bór, Stare Bogaczowice aż do Strugi. Przed pałacową Oficyną na […]

Zobacz jak było
minione

Rezydencja Artystyczna AHA (Art History Action)
08.07.2023 - 9.07.2023

W dnia 08-09.07.2023 odbyła się Rezydencja Artystyczna  AHA. Fundacja Pałac Struga gościła pięcioro artystów: Monikę Aleksandrowicz, Agnieszką Chmurę-Wieczorek, Małgorzatę Kaczmarską, Konrada Kuźniewskiego i Aurelię Tymińską. Inicjatorka i Kuratorką wydarzenia była malarka Aurelia Tymińska. Przez 2 dni pałacowe wnętrza wypełniły działania artystyczne zwieńczone pokazem multimedialnym w malowniczej scenerii pałacowego dziedzińca, w blasku świec i cieple ogniska. […]

Zobacz jak było
minione

III Międzynarodowy Przegląd Sztuki – Pałac Struga.2023. Od gór Po morze.
01.07.2023 - 27.08.2023

Po raz trzeci przez dwa wakacyjne miesiące w Pałacu Struga zagości międzynarodowa sztuka współczesna. Wydarzenie rozpocznie Wernisaż w dniu 01.07.2023 o g. 18:00 a zakończy uroczysty Finisaż połączony z V Podwieczorkiem z Księżną Izabela Czartoryską w dniu 27.08.2023 o g. 16:00. Będzie to ostatnia z trzech wielkich, międzynarodowych wystaw zorganizowanych w tym roku przez koalicję […]

Zobacz jak było
minione

XI Festiwal Lodów
01.07.2023 - 27.08.2023

Po raz XI serdecznie zapraszamy na Festiwal Lodów rzemieślniczych do Pałacu Struga. Jak zwykle we wszystkie weekendy wakacyjne w godzinach 12:00 – 20:00 serwujemy doskonałe lody o wyszukanych smakach. W tym roku cały dochód ze sprzedaży lodów, napojów, biletów na zwiedzanie, pamiątek, książek i koszulek-cegiełek Fundacja Pałac Struga Przeznacza na 2 etap konserwacji i renowacji […]

Zobacz jak było
minione

Sprawozdanie Finansowe i Sprawozdanie Merytoryczne za 2022 rok
19.06.2023

Sprawozdanie Merytoryczne i Sprawozdanie Finansowe Fundacji Pałac Struga za 2022 rok.

Zobacz jak było
minione

Wystawa „Stacja Kultura”. 29.04.- 18.06.2023
29.04.2023 - 18.06.2023

Na zaproszenie Prezes Fundacji Pałac Struga przez dwa wiosenne miesiące w pałacowych murach zagościły prace 7 artystów wybranych przez Ginę Malinowski – Prezes Stowarzyszenia Stacja Kultura z Bornego Sulinowa.  Grono  zaproszonych artystów stanowili uczestnicy plenerów od 6-ciu lat organizowanych przez Ginę Malinowski w Pałacu Siemczyno (województwo zachodniopomorskie). Wystawę tworzyły obrazy Marka Haładudy, Marzeny Jurek, Jacka […]

Zobacz jak było
minione

Uroczysta Gala Europejskich Dni Dziedzictwa – Warszawa, 07.12.2022
07.12.2022

Jubileuszowa Gala 30 edycji EDD W dniu 07.12.2022 w Warszawie w Teatrze Stara kamienica odbyła się Jubileuszowa Gala z okazji 30 edycji Europejskich Dni Dziedzictwa. EDD to cykliczny projekt o charakterze kulturalno-edukacyjno-społecznym, zapoczątkowanym we Francji przez Radę Europy w 1985 roku a następnie prowadzony jako wspólna inicjatywa Komisji Europejskiej i Rady Europy od 1999 roku, […]

Zobacz jak było
minione

Prace Konserwatorskie i restauratorskie elewacji frontowej – dofinansowanie MKiDN – I etap 2022 rok
30.11.2022

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz środków finansowych zgromadzonych przez Fundację Pałac Struga w 2022 roku został wykonany I etap prac ratunkowych zachowanej renesansowej elewacji na ścianie frontowej Pałacu Struga. Fundacja Pałac Struga na prace konserwatorskie i restauratorskie przeznacza pieniądze zgromadzone z darowizn, ze sprzedaży biletów na zwiedzanie, ze sprzedaży albumów, […]

Zobacz jak było
minione

Kontynuacja odtwarzania stolarki okiennej i drzwiowej – Dofinansowanie od UMWD – 2022 ok
30.11.2022

Dzięki dofinansowaniu przyznanemu przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w 2022 roku Fundacja Pałac Struga wstawiła kolejne okna oraz pierwsze 3 szt drzwi do pałacu. W tym roku zostały wykonane i zamontowane następujące okna: w klatkach schodowych: gotyckiej, renesansowej i barokowej, w elewacji dziedzińca: na ścianie południowej w poddaszu oraz na ścianie północnej na II piętrze […]

Zobacz jak było
minione

ASP Kraków – zajęcia terenowe studentów III i V roku KKiRMŚ. 17-27.10.2022
17.10.2022 - 27.10.2022

W październiku na zajęciach terenowych z konserwacji malarstwa ściennego Fundacja Pałac Struga gościła studentów III i V roku Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie z Katedry Konserwacji i Restauracji Malowideł Ściennych pod kierownictwem dr hab. Grażyny Schultze-Głazik, wraz z opiekunkami praktyk: mgr Karoliną Molgą i mgr Reginą Główczak. Studenci V roku kontynuowali prace odkrywkowe renesansowych malowideł […]

Zobacz jak było
minione

„Międzynarodowe Sympozjum Sztuki – W kręgu”. Galeria 33, Ostrów Wielkopolski.2022
19.09.2022 - 24.09.2022

„Międzynarodowe Seminarium Sztuki – W kręgu” – 23.09.2022 w Galerii 33 w Ostrowie Wielkopolskim Na zaproszenie Prezesa Niezależnego Stowarzyszenia Galeria 33 Krzysztofa Ryfy, Prezes Fundacji Pałac Struga przeprowadziła wykład pt. „Malarstwo ścienne z okresu renesansu, baroku i klasycyzmu na przykładzie Pałacu Struga” oraz wzięła udział w wystawie i wernisażu prezentującym prace artystów uczestniczących w seminarium. […]

Zobacz jak było
minione

Europejskie Dni Dziedzictwa – „Połączeni dziedzictwem”. 17.09.2022
17.09.2022

Europejskie Dni Dziedzictwa w Pałacu Struga – sobota 17.09.2022 o g.18:00. W tym roku tematem przewodnim EDD jest hasło „Połączeni dziedzictwem”. Fundacja Pałac Struga poprosiła właściciela pałacu, pana Krzysztofa Wieczorka o kontynuację cyklu wykładów poświęconych Cesarzom Świętego Cesarstwa Rzymskiego, władców Europy których portrety zdobią salę balową. W zeszłym roku na zaproszenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w […]

Zobacz jak było
minione

Nagroda Marszałka Województwa Dolnośląskiego dla Fundacji Pałac Struga – Żeliszów, 10.09.2022
10.09.2022

Prezes fundacji Pałac Struga – Agnieszka Chmura-Wieczorek w dniu 10.09.2022 z rąk Członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego pana Krzysztofa Maja odebrała Dyplom za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury w zakresie konserwacji zabytków. Jest to ogromne wyróżnienie i docenienie działań prowadzonych od prawie 20 lat przez Agnieszkę Chmurę-Wieczorek i Krzysztofa Wieczorka, zmierzających do uratowania niezwykle cennego zabytku […]

Zobacz jak było
minione

IV Podwieczorek z Księżną Izabelą Czartoryską
28.08.2022

W dniu 28.08.2022 o g. 17:00 już po raz czwarty gościliśmy na podwieczorku Księżnę Izabelę Czartoryska. Była to wizyta symboliczna w postaci odczytania fragmentów pamiętnika Księżnej Izabeli, która w sierpniu 1816 roku odwiedziła hrabiego Kospota w Pałacu Struga. W tym roku Podwieczorek był wydarzeniem uświetniającym dwa finisaże: II Międzynarodowego Przeglądu Sztuki – Pałac Struga 2022 […]

Zobacz jak było
minione

260 rocznica pierwszej Bitwy pod Strugą (05.07.1762 r.)
09.07.2022

Z okazji 260 rocznicy pierwszej Bitwy pod Strugą Fundacja Pałac Struga zorganizowała premierę książki  Dawida Golika i Jarosława Kryski pt. „Adelsbach 1762. Zapomniana porażka Fryderyka Wielkiego”. Autorzy książki zaprezentowali tło historyczne oraz przebieg bitwy, która rozegrała się w naszej wsi – wówczas noszącej nazwę Adelsbach. Była to jedna z potyczek wojny siedmioletniej ale jednocześnie wielka […]

Zobacz jak było
minione

Międzynarodowy Przegląd Sztuki – Pałac Struga.2022
02.07.2022 - 28.08.2022

Z ogromną przyjemnością zapraszam na wielkie święto sztuki: wyjątkowo bogatą i rozmaitą wystawę prac artystów aktualnie tworzących sztukę w różnorodnych technikach i stylach, zaprezentowaną we wnętrzach pierwszego piętra Pałacu Struga. W tym roku wydarzenie jest współfinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Wsparcie finansowe pozwoliło nam przyjąć prace aż 135 artystów z 11 państw: z Anglii, […]

Zobacz jak było
minione

X Festiwal Lodów
02.07.2022 - 28.08.2022

Po raz dziesiąty odbył się Festiwal Lodów. Jak co roku we wszystkie wakacyjne weekendy można było delektować się oryginalnymi i wyszukanymi smakami lodów. W tym roku nowością były lody z pokrzywy, biała czekolada z jagodą oraz blue hawaiian. Dochód ze sprzedaży lodów, napojów, książek, koszulek cegiełek i biletów na zwiedzanie, Fundacja Pałac Struga w tym […]

Zobacz jak było
minione

ASP Kraków – zajęcia terenowe studentek III roku KKiRMŚ
20.06.2022 - 30.06.2022

W czerwcu studentki III roku z Katedry Konserwacji i Restauracji Malowideł ściennych z ASP Kraków pod kierunkiem dr hab. Grażyny Schulze-Głazik prof.ASP, ponownie zawitały do Pałacu Struga. W dniach od 20 do 30 czerwca 2022 pod czujnym okiem asystentek PKiRMŚ: mgr Reginy Główczak i mgr Karoliny Molgi prowadziły dalsze prace odkrywkowe w salach I piętra […]

Zobacz jak było
minione

MADOA – DIVINE. Rezydencja artystyczna
16.06.2022 - 19.06.2022

MADOA – Multicurtural  Art & Design Open Air to projekt artystyczny stworzony przez dr Annę Bielę. W tym roku XI edycja projektu odbyła się w formie rezydencji artystycznej w gościnnych progach Pałacu Struga. Tym razem tematem projektu była „Boskość” (ang. DIVINE ) ze względu na czas w jakim odbyła się rezydencja artystyczna czyli w weekend […]

Zobacz jak było
minione

215 rocznica drugiej Bitwy pod Strugą (15.05.1807)
12.05.2022 - 14.05.2022

215 rocznicę drugiej  Bitwy pod Strugą świętowaliśmy dwukrotnie: – w dniu 12.05.2022, na zaproszenie dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świebodzicach – pani Beaty Wiciak, właściciel Pałacu Struga – Krzysztof Wieczorek przeprowadził wykład historyczny pt. „Historia regionu – Bitwa pod Strugą 1807 r.” W wydarzeniu uczestniczyli mieszkańcy Świebodzic. – w dniu 14.05.2022 o g. 16:00 w […]

Zobacz jak było
minione

ASP Kraków – zajęcia terenowe studentek III roku KKiRMŚ
11.04.2022 - 13.04.2022

Prezes Fundacji Pałac Struga nawiązała współpracę z dr Anną Frączek-Sajdak adiunkta z Pracowni Konserwacji i Restauracji Malowideł ściennych z ASP Kraków pod kierunkiem dr hab. Grażyny Schulze-Głazik prof.ASP. Efektem nawiązanej współpracy były kolejne zajęcia terenowe, tym razem dla studentek III roku. W dniach od 11 do 13 Kwietnia 2022 gościliśmy asystentki PKiRMŚ: mgr Reginę Główczak […]

Zobacz jak było
minione

Podaruj 1% na prace remontowe i konserwatorskie w Pałacu Struga
01.01.2022 - 30.04.2022

Wszyscy znaleźliśmy się w bardzo trudnej sytuacji: pandemia trwająca trzeci rok, pogłębiający się kryzys ekonomiczny a do tego wojna wywołana przez Putina na Ukrainie… Mimo wszystko z całego serca prosimy o wsparcie prowadzonych i planowanych prac konserwatorskich i remontowych Pałacu Struga. Zeszłoroczne badania odkrywkowe wykonane przez studentki V roku Pracowni Konserwacji i Renowacji Malowideł Ściennych […]

Zobacz jak było
minione

Sprawozdanie Merytoryczne i Finansowe FPS za 2021 rok
31.12.2021

Sprawozdanie Merytoryczne i Finansowe Fundacji Pałac Struga za 2021 rok.

Zobacz jak było
minione

Warsztaty ceramiczne dla dzieci: „Boże Narodzenie 2021”
03.12.2021 - 4.12.2021

minione

Wykład historyczny: „Historia regionu – Bitwa pod Strugą 1807 r.”
25.11.2021

minione

Wykład historyczny: „Adelsbach, Strumyk, Struga – historia niezwykłej wsi”
14.10.2021

minione

ASP Kraków – Zajęcia terenowe studentek V roku KKiRMŚ
11.10.2021 - 22.10.2021

Prezes Fundacji Pałac Struga nawiązała współpracę z dr Anną Frączek-Sajdak adiunkta z Pracowni Konserwacji i Restauracji Malowideł ściennych z ASP Kraków pod kierunkiem dr hab. Grażyny Schulze-Głazik prof.ASP. Efektem nawiązanej współpracy były zajęcia terenowe dla studentek V roku. W dniach od 11 do 22 października 2021 gościliśmy asystentki PKiRMŚ: mgr Reginę Główczak i mgr Karolinę […]

Zobacz jak było
minione

Europejskie Dni Dziedzictwa 2021 – „Smaki dziedzictwa”
11.09.2021

Prezentacja i degustacja: „Smaki Dolnego Śląska – Wokół chleba” Gabriel Jaczewski: „Śląsk, jak każde pogranicze, od zawsze był miejscem kosmopolitycznym, niejednorodnym kulturowo. To taka Europa Środkowa w pigułce. Ową śląską egzotykę, odmienność od reszty świata, doskonale widać z perspektywy stołu jadalnego, gdzie podczas jednego posiłku, a bywa że i na jednym talerzu, potrafią się spotkać […]

Zobacz jak było
minione

Gra terenowa: ROAD TRIP – Odkrywamy Zagadki Ziemi Wałbrzyskiej
28.08.2021

28 sierpnia 2021 Anita Ignasiak i Wiktoria Król-Cieciorowska z Fundacji Odkrywamy Nieznane zorganizowały aktywne zwiedzanie dla zmotoryzowanych zespołów pt. :”ROAD Trip. Odkrywamy tajemnice Ziemi wałbrzyskiej”. Załogi wystartowały z Pałacu Struga o g.10:00, udały się następnie do Lubomina, Boguszowa Gorce, Dzikowca, Rybnicy Leśnej, Zagórza Śląskiego i zakończyły rajd w Szczawnie Zdroju. W każdej miejscowości na uczestników […]

Zobacz jak było
minione

IX Międzynarodowy Przegląd Sztuki Alternatywy 33 – Pałac Struga.2021
10.07.2021 - 5.09.2021

Prezes Fundacji Pałac Struga we współpracy z malarzem i właściciel Galerii 33, panem Krzysztofem Ryfą, dr Natalią Wegner oraz Kuratorką mgr Sylwią Sobieraj-Borowiec zorganizowała „IX Międzynarodowy Przegląd Sztuki „Alternatywy 33 – Pałac Struga.2021”. Przez ponad dwa miesiące pałacowe wnętrza zdobiło ponad 100 prac wykonanych przez 84 artystów z 8 krajów: Polski, Francji, Niemiec, Ukrainy, Wielkiej […]

Zobacz jak było
minione

IX Festiwal Lodów
10.07.2021 - 5.09.2021

W tym roku odbył się IX Festiwal Lodów. Tym razem całkowity dochód ze sprzedaży lodów, biletów na zwiedzanie pałacu, napojów, koszulek-cegiełek, albumów, książek, ozdób itp. Fundacja Pałac Struga przeznaczyła na wykonanie i montaż kolejnych 23 sztuk okien. Serdecznie dziękujemy wszystkim „lodożercom” oraz miłośnikom historii i zabytków, którzy wzięli udział w festiwalu lodów i zwiedzaniu pałacu. […]

Zobacz jak było
minione

Prace remontowe i konserwatorskie wykonane w 2020 roku
31.12.2020

W roku 2020 Fundacja Pałac Struga dzięki przyznanym dofinansowaniom kontynuowała uzupełnianie stolarki okiennej w pałacu oraz prace konserwatorskie fryzu górnego w sali balowej (poczet Cesarzy Rzymskich i Cesarzy Świętego Cesarstwa Rzymskiego). Na kontynuację prac uzupełniających stolarkę okienną fundacja otrzymała dofinansowanie od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 42.000,00zł i od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego […]

Zobacz jak było
minione

Sprawozdanie Finansowe i Sprawozdanie Merytoryczne za 2020 rok
31.12.2020

Sprawozdanie Finansowe oraz Sprawozdanie Merytoryczne  z działalności Fundacji Pałac Struga w roku 2020:   AdditionalInfo201729625 (1) BalanceSheet201729624 (2) FinancialIntro201729625 (1) ProfitAndLoss201729624 (2) ReportEssential201812165 (3) ProfitAndLoss201729624 (2) FinancialIntro201729625 (1) BalanceSheet201729624 (2)ReportEssential201812165 (3)

Zobacz jak było
minione

Nasza Wiktoria roku 20-go
18.10.2020

Projekt „Nasza Wiktoria roku 20-go” realizowany jest w koalicji ngo: Fundacji św. Jadwigi, Fudnacji Via Salutis, Fundacji Pałac Struga oraz z Dolnośląskim Towarzystwem Miłośników Zabytków. Ma na celu zwiększenie świadomości mieszkańców Dolnego Śląska na temat wydarzeń związanych z odzyskiwaniem i odbudową państwowości, które w sposób pośredni i bezpośredni są zakorzenione w naszej historii, pamięci regionalnej, […]

Zobacz jak było
minione

Europejskie Dni Dziedzictwa 2020 – „Moja droga” do niepodległości….
12.09.2020

Zapraszamy na transmisję on-line prezentacji: godzina 18:00 na fecebook-u Pałac Struga: facebook.com/palacstruga W tym roku nietypowo organizujemy Europejskie Dni Dziedzictwa, ponieważ ze względu na pandemię Covid19 Narodowy Instytut Dziedzictwa zalecił przeprowadzenie wydarzeń on-line. Tematem tegorocznych EDD jest „Moja droga” – w naszym przypadku będzie to droga do niepodległości czyli droga Lansjerów Legii Polsko-Włoskiej do Bitwy […]

Zobacz jak było
minione

Drugi Podwieczorek z Księżną Izabelą Czartoryską i Finisaż wystawy
30.08.2020

Po raz drugi, na zakończenie Festiwalu Lodów zorganizowaliśmy Podwieczorek z Księżną Izabelą Czartoryską. Tym razem wydarzenie zostało wzbogacone o Finisaż wystawy: Malarstwo, rysunek i ceramika – wystawa zbiorowa studentów i absolwentów ASP z Wrocławia, ASP z Poznania i ASP z Warszawy. Z ogromnym żalem rozstajemy się pracami, które doskonale wpisały się przestrzeń pałacu. Wspomnienia Księżnej […]

Zobacz jak było
minione

Poczuj emocje – tajemnice Ziemi Wałbrzyskiej (wideokonferencja)
28.07.2020

Pałac Struga został jedną z atrakcji Ziemi Wałbrzyskiej! W ramach projektu „Poczuj emocje – tajemnice Ziemi Wałbrzyskiej” realizowanego przez panią Anitę Ignasiak, został nagrany film prezentujący główne atuty naszego pałacu. Projekt obejmował trzy wideokonferencje prezentujące ciekawostki naszego regionu. Pałac Struga został zaprezentowany na drugiej wideokonferencji, która odbyła się 28 lipca 2020. Na żywo, z sali […]

Zobacz jak było
minione

Wernisaż – wystawa malarstwa, rysunku i ceramiki. 04.07-30.08.2020
04.07.2020 - 30.08.2020

W dniu 04.07.2020 o g. 18:00 odbył się wernisaż wystawy zbiorowej studentek i absolwentów trzech uczelni artystycznych: ASP z Wrocławia, ASP z Poznania i ASP z Warszawy. Wystawę można zobaczyć w weekendy do dnia 30.08.2020. Kurator wystawy: mgr Sylwia Sobieraj-Borowiec Studentki studiów podyplomowych: Dyscypliny plastyczne w architekturze z ASP we Wrocławiu, z pracowni malarstwa i […]

Zobacz jak było
minione

VIII Festiwal Lodów
04.07.2020 - 30.08.2020

Już po raz 8 zapraszamy na niesamowite smaki lodów rzemieślniczych. W tym roku polecamy nowości: burak i owsianka z malinami. Przez całe wakacje, we wszystkie weekendy można eksperymentować, próbować i zajadać zwariowane smaki lodów. W tym roku dochód ze sprzedaży lodów, napojów, koszulek cegiełek, książek i ze zwiedzania fundacja przeznaczy na prace konserwatorskie malowideł renesansowych […]

Zobacz jak było
minione

Noclegi w Oficynie – wakacje 2020
01.07.2020 - 31.08.2020

W tym roku można zamówić nocleg w Oficynie pałacowej. Do dyspozycji gości przygotowaliśmy 5 pokoi na II piętrze. Nocleg można zamówić mailem: biuro@palacstruga.pl lub w recepcji na miejscu. Ceny noclegu: Pokój Standard:     2 os  – 240 pln/doba 1 os – 160 pln/doba Pokój Standard Plus:    2 os – 280 pln/doba 1 os – […]

Zobacz jak było
minione

Prace remontowe i konserwatorskie w 2019 roku
30.12.2019

Rok 2019 był dla nas bardzo pracowity. Kontynuowaliśmy zaplanowany remont dachu – wymianę pokrycia na 3 skrzydłach: wschodnim, północnym i zachodnim ale dzięki otrzymanym dofinansowaniom zrobiliśmy znacznie więcej niż planowaliśmy. Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków przyznał nam 50.000 pln dofinansowania do remontu dachu skrzydła zachodniego. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało nam 199.500 pln na prace […]

Zobacz jak było
minione

Nasze Stulecie – Aleksandra Piłsudska – bohaterka i niezwykła kobieta
28.11.2019

Kontynuując zeszłoroczny cykl wydarzeń pn  „Nasze stulecie” upamiętniające setną rocznicę uzyskania praw wyborczych przez polki, w dniu 28 listopada 2019 o g. 18:00 Oficynie pałacowej odbyło się spotkanie Grupy Rekonstrukcji Historycznej Nasze Stulecie. Prezes Fundacji Pałac Struga zaprezentowała postać niezwykłej kobiety: Aleksandry Piłsudskiej, bez której polki nie uzyskały by praw wyborczych w 1918 roku.

Zobacz jak było
minione

Europejskie Dni Dziedzictwa – polski splot: Pod flagą Legionów Polsko-Włoskich
14.09.2019

Serdecznie zapraszamy na Europejskie Dni Dziedzictwa w Pałacu Struga w dniu 14.09.2019 o g. 18:00 Tegoroczna edycja Europejskich Dni Dziedzictwa odbywa się pod hasłem: „Polski splot”. W naszym przypadku jest to niezwykły spot historii i wydarzeń. W dniu 14.05.1807 roku tak się złożyło, że Lansjerzy Legii Polsko-Włoskiej wracając z „ziemi Włoskiej do Polski” zatrzymali się […]

Zobacz jak było
minione

Podwieczorek z Księżną Izabela Czartoryską
31.08.2019

Na zakończenie VII Festiwalu Lodów przygotowaliśmy specjalne wydarzenie: Podwieczorek z Księżną Izabelą Czartoryską. Księżna Izabela Czartoryska 26.08.1816 roku gościła w Pałacu Struga na podwieczorku u Hrabiego Kospotta i opisała tę wizytę w swoich pamiętnikach: „Dyliżansem przez Śląsk. Dziennik z podróży do Cieplic w roku 18016”. Serdecznie zapraszamy na spacer herstoryczny do Pałacu Struga w dniu […]

Zobacz jak było
minione

Koncert charytatywny Eduardo
17.08.2019

W dniu 17.08.2019 w pałacowej oficynie odbył się niezwykły koncert. Przyjaciel Pałacu Struga, cudowny człowiek i pasjonat muzyki Eduardo Reutenbach przyjechał z drugiego końca Polski, z Olsztyna aby zaśpiewać specjalnie dla Was znane i lubiane utwory min. Franka Sinatry, Dean Martina, Elvisa Presleya itp artystów. Eddy jest holendrem z indonezyjskimi korzeniami. Muzykę i śpiew ma […]

Zobacz jak było
minione

VII Festiwal Lodów
01.07.2019 - 1.09.2019

To już VII Festiwal Lodów w Pałacu Struga. Serdecznie zapraszamy we wszystkie wakacyjne weekendy w godzinach 12:00 – 20:00 na lodową ucztę. Jak zwykle zachęcamy do odważnego eksperymentowania z unikatowymi smakami rzemieślniczych lodów: naprawdę warto spróbować warzywnych lodów lub tych z przyprawami. W tym roku cały dochód ze sprzedaży lodów, napojów, książek i koszulek cegiełek: […]

Zobacz jak było
minione

„Koncert Królowa Nocy” i „Spacer róże Księżnej Daisy”
14.06.2019 - 15.06.2019

Prezes Fundacji Wspólna Przestrzeń – Mariola Fanselow, w dniach 14-15.06.2019 zorganizowała dwu dniowe wydarzenie w Zamku Książ z okazji 110 rocznicy jedynego koncertu Księżnej Daisy, jaki odbyła się w zamku. Fundacja Pałac Struga jako współorganizator wydarzenia zorganizowała próby przed koncertem – mieliśmy wyjątkową okazję i ogromną przyjemność gościć solistkę: Ewę Paprotną i muzyków: skrzypka Włodka […]

Zobacz jak było
minione

III Biwak Historyczny – 2-ga Bitwa pod Strugą
11.05.2019 - 12.05.2019

Już po raz trzeci, w dniach 11-12.05 .2019 mieliśmy przyjemność gościć uczestników Biwaku Historycznego-Bitwa pod Strugą. Organizatorów: Wójta Gminy Stare Bogaczowice, Dyrektor Gminnego Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Starych Bogaczowicach, Burmistrza Szczawna Zdroju oraz Fundację Pałac Struga zaskoczyła w tym roku rekordowa liczba uczestników – tym razem w biwaku i w inscenizacji bitwy z 15 maja 1807 […]

Zobacz jak było
minione

Niezwykłe odkrycie renesansowych malowideł w sali balowej!
29.01.2019

Niespodziewanie, podczas prac ratunkowych ostatniego, ocalałego fragmentu kopuły – sklepienia w sali balowej, ekipa remontowa pana Piotra Kopera odkryła unikatowe malowidła renesansowe. Pod warstwą tyku znajdują się pięknie namalowane portrety Cesarzy rzymskich i śląskich. Odsłoniło się 11 portretów władców, z 12-go portretu ocalał tylko fragment napisu. Na ścianie zachodniej są portrety 4 cesarzy rzymskich: Galba […]

Zobacz jak było
minione

Projekt społeczny „Nasze stulecie” – 100 lat praw wyborczych kobiet
30.09.2018 - 28.11.2018

Rok 2018 jest wyjątkowy w historii naszej Ojczyzny, bowiem w tym roku obchodzimy 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Ten rok ważny jest również w kontekście zdobycia przez kobiety prawa wyborczego. Jest więc niezwykły. W zaplanowanych działaniach chcemy podkreślić ogromną rolę kobiet, które w tym okresie wychowywały następne pokolenia, dbały o rodzinę, pracowały zawodowo, zdobywały wykształcenie, […]

Zobacz jak było
minione

Europejskie Dni Dziedzictwa 2018
16.09.2018

Tegoroczne Europejskie Dni dziedzictwa przebiegają pod hasłem „Niepodległa dla wszystkich”. Serdecznie zapraszamy w dniu 16.09.2019 o godzinie 18:00 do Oficyny Pałacu Struga, gdzie dokonamy otwarcia muzeum: Muzeum Drugiej Bitwy pod Strugą czyli spektakularnego zwycięstwa Lansjerów Legii Polsko-Włoskiej, wpierających generała Lefebr w bitwie z Prusakami we wsi Struga stoczonej 15.05.1807 r, i opisanej przez St.Żeromskiego w […]

Zobacz jak było
minione

Festiwal Lodów
01.07.2018 - 31.08.2018

Serdecznie zapraszamy na VI Festiwal Lodów. W każdy weekend od 01.07 do 31.08.2018 w godzinach 12:00-20:00 można eksperymentować z oryginalnymi smakami lodów. Tegoroczna nowość to czarne lody: „Czarne złoto”. Fundacja Pałac Struga całkowity dochód ze sprzedaży lodów i napojów przeznaczy na renowację unikatowej, zabytkowej kopuły w sali balowej.  Każdy może mieć swój udział w ratowaniu […]

Zobacz jak było
minione

Drugi biwak historyczny „Bitwa pod Strugą”
12.05.2018

Wspólnie z Gminą Stare Bogaczowice, Miastem Szczawno Zdrój i Uzdrowiskiem Szczawno-Jedlina mamy przyjemność zaprosić wszystkich miłośników historii i naszego regionu na drugi Biwak historyczny „Bitwa pod Struga”, który w tym roku odbędzie się w dniach 11-13 maja. Inscenizacja bitwy z 15 maja 1807 roku, opisanej przez Stefana Żeromskiego w „Popiołach” odbędzie się w dniu 12 […]

Zobacz jak było
minione

Piknik Wielkanocny
24.03.2018

Wójt Gminy Stare Bogaczowice, Gminne Centrum Biblioteczno-Kulturalne i Fundacja Pałac Struga serdecznie zapraszają mieszkańców oraz sympatyków naszej gminy na Piknik Wielkanocny, który odbędzie się w Pałacu Struga w sobotę 24.03.2018 w godzinach: 14:00 – 17:00. Na wszystkich gosci czeka moc atrakcji: gry, konkursy, wspólne przygotowanie Wielkanocnej Palmy, warsztaty plastyczne, mini kiermasz wyrobów regionalnych i ozdób […]

Zobacz jak było
minione

EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA: prelekcja: Hannibal Smoke „Najpiękniejsza katastrofa świata – zagłada pejzażu kulturowego na Dolnym Śląsku”
17.09.2017

25 Europejskie Dni Dziedzictwa „Krajobraz dziedzictwa, dziedzictwo krajobrazu” w Pałacu Struga 16-17.09.2017 25 Europejskie Dni Dziedzictwa odbywały się pod hasłem: „Krajobraz dziedzictwa, dziedzictwo krajobrazu”. Wydarzenia które z tej okazji przygotowała Fundacja Pałac Struga bardzo mocno wpisały zarówno w temat tegorocznych obchodów EDD ale przede wszystkim w serca i sumienia uczestników za sprawą dwóch niezwykłych spektakli […]

Zobacz jak było
minione

EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA: Kiermasz regionalny
16.09.2017 - 17.09.2017

25 Europejskie Dni Dziedzictwa „Krajobraz dziedzictwa, dziedzictwo krajobrazu” w Pałacu Struga 16-17.09.2017 25 Europejskie Dni Dziedzictwa odbywały się pod hasłem: „Krajobraz dziedzictwa, dziedzictwo krajobrazu”. Wydarzenia które z tej okazji przygotowała Fundacja Pałac Struga bardzo mocno wpisały zarówno w temat tegorocznych obchodów EDD ale przede wszystkim w serca i sumienia uczestników za sprawą dwóch niezwykłych spektakli […]

Zobacz jak było
minione

EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA: II Festiwal Teatralny – Teatr Aftyczny „A jedyna broń…to liczba” i „Oto człowiek”
16.09.2017

25 Europejskie Dni Dziedzictwa „Krajobraz dziedzictwa, dziedzictwo krajobrazu” w Pałacu Struga 16-17.09.2017 25 Europejskie Dni Dziedzictwa odbywały się pod hasłem: „Krajobraz dziedzictwa, dziedzictwo krajobrazu”.Wydarzenia które z tej okazji przygotowała Fundacja Pałac Struga bardzo mocno wpisały zarówno w temat tegorocznych obchodów EDD ale przede wszystkim w serca i sumienia uczestników za sprawą dwóch niezwykłych spektakli Teatru Aftycznego […]

Zobacz jak było
minione

„Brzechwa Dla Dorosłych” – Ogólnopolski Teatr William-Es
24.06.2017

Spektakl „Brzechwa dla dorosłych” to trzy jednoaktówki: „Amerykański pojedynek” „Pąsowa sukienka” „Kosztowny romans” Brzechwa przeprowadza widza przez kolejne etapy miłosci – zaczyna od naiwnych, młodocianych uczuć, przeprowadza przez dojrzały, burzliwy związek a kończy wyrachowanymi pozorami miłosci – samo życie!  

Zobacz jak było
minione

Inscenizacja 2-giej Bitwy Pod Strugą
12.05.2017 - 14.05.2017

„Ale gadki! W jednym momencie konnica pruska, dragony, huzary, bośniaki na łeb, na szyję, w drzazgi! Wgnietli toto impetem jedno w drugie, że ich własne konie stłamsiły, skłuli piechotę lancami, wyłupali jak oko dwanaście armat ze środka szyku i odstawili w tył, poza swoją linią, dwanaście wozów kiesonowych to samo, cztery tysiące piechurów w niewolę […]

Zobacz jak było
minione

Biwak Historyczny-Bitwa pod Strugą
12.05.2017 - 14.05.2017

Z okazji 201 rocznicy II Bitwy pod Strugą 12-14.05.2017 odbył się po raz pierwszy Biwak Historyczny z inscenizacją 2-giej bitwy. W inscenizacji uczestniczyło 120 rekonstruktorów z Polski, Czech, Słowacji i Niemiec. W piątek 12 maja Grupy Rekonstrukcji Historycznej rozbiły obóz w parku Pałacu Struga. Wieczorem, reprezentacja rekonstruktorów udała się do Domu Zdrojowego w Szczawnie Zdroju […]

Zobacz jak było
minione

Kiermasz Wielkanocny 2017
08.04.2017

W dniu 08.04.2017 odbył się pierwszy Jarmark Wielkanocny w Pałacu Struga przygotowany wspólnie z Gminą Stare Bogaczowice. Liczni wystawcy oferowali produkty ekologiczne: jaja, sery, miody, nalewki, przyprawy, tradycyjne wypieki i wyroby wędliniarskie oraz ozdoby świąteczne. Dla najmłodszych uczestników jarmarku przygotowaliśmy malowanie jaj i porcelany oraz zabawy z animatorami: szukanie czekoladowych jajek, bańki mydlane, malowanie twarzy […]

Zobacz jak było
minione

Koncert: Eddy’s rock & blues band
22.10.2016

Eddy’s Rock&Blues Band jest zespołem Blues/Rockowym inspirującym się latami, w których prawdziwa muzyka płynęła w żyłach muzyków ją wykonujących… Odtwarzają te czasy ! Na ich koncertach nigdy nie brakuje adrenaliny i autentyczności grania… ….tak też było podczas koncertu w Pałacu Struga. Niezwykła sceneria sali kominkowej zrobiła ogromne wrażenie na muzykach i widzach. Był to niesamowity koncert […]

Zobacz jak było
minione

I Festiwal Teatralny
15.10.2016

15.10.2016 na scenie Teatru Letniego w Pałacu Struga odbył się I Festiwal Teatralny. Pani Sylwia Aftyka-Łoda oraz młodzież z gimnazjum Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Wałbrzychu tworząca grupę teatralną „Bez Komentarza” zaprezentowała 2 spektakle: „Czarne? Białe? oraz „Gdzie jest Król M?”   OSIĄGNIĘCIA GRUPA TEATRALNA „BEZ KOMENTARZA” Grupy teatralne „ Bez Komentarza” to młodzież […]

Zobacz jak było
minione

1050 rocznica przyjęcia chrztu przez Polskę
18.06.2016

Z okazji 1050 rocznicy przyjęcia chrztu przez Polskę w ramach akcji: Powiat Wałbrzyski Dolnośląską Stolicą Kultury, Powiat Wałbrzyski i Gmina Stare Bogaczowice przygotowały Inscenizację Chrztu Polski. Obchody rocznicy chrztu obyły się 18.06.2016 roku w Pałacu Struga. Przed inscenizacją wystąpili uczniowie szkoły w Strudze w przedstawieniu „Kwiat paproci”. Następnie Robert Delegiewicz wystawił autorskie przedstawienie zaślubin Mieszka […]

Zobacz jak było
minione

253 rocznica Bitwy pod Strugą
04.07.2015

03.07 – PIĄTEK – Pałac Struga: – przyjazd jednostek Królewskiego pruskiego regimentu fizylierów Alt Kreytzen, budowanie obozu i zakwaterowanie na terenie pałacowego parku 04.07 – SOBOTA: – godz. 10:00 – 14:00 zapraszamy wszystkich chętnych na wspólny przemarsz – podczas przemarszu, na polu bitwy Kapitan Krzysztof Czarnecki opowie historię bitwy (wstęp wolny) Trasa: wokół pola bitwy […]

Zobacz jak było
minione

725 – lecie wsi Adelsbach/obecnie Struga
19.06.2015 - 19.09.2015

Noc Kupały – 19.06.2015 Uroczyste obchody 725-lecia wsi Adelsbach (obecnie Struga) rozpoczął niezwykły spektakl autorstwa i w reżyserii Roberta Delegiewicza pt. „Noc Kupały”, w którym wystąpiła młodzież z naszej wsi. Współorganizatorami tego wydarzenia były nasze radne: pani Emilia Kmiecik i pani Izabela Kamińska którym serdecznie dziękujemy za ciężką, wspólną pracę. Dziękujemy także za pomoc w […]

Zobacz jak było
minione

Międzynarodowy Dzień Rodzin
15.05.2015

Z inicjatywy Barbary Żurakowskiej – prezes Fundacji Kobiety Zmieniają Świat  i przy współudziale właścicieli Pałacu Struga w dniu 15.05.2014 odbyły się obchody Międzynarodowego Dnia Rodzin. Patronami obchodów była para prezydencka: Anna i Bronisław Komorowscy. Wspólne świętowanie rozpoczęliśmy zwiedzaniem Pałacu Struga. Po zwiedzaniu wszyscy uczestnicy udali się do sali kominkowej gdzie Arleta Mańko poprowadziła zajęcia z […]

Zobacz jak było
minione

Koncert DaGda – Św. Patryk
15.03.2015

Po raz drugi zawitał do nas zespół DaGda The Green Irish Team. 15 marca 2015 wspólnie z zespołem uczciliśmy dzień Świętego Patryka. Porywająca irlandzka muzyka i żywiołowa skrzypaczka – Katarzyna Niemierowska wprawiły wszystkich w doskonały nastrój.

Zobacz jak było
minione

Przechytrzyć raka – wasztaty dla kobiet
10.10.2014

W roku 2014 zorganizowlismy i przeprowadzilismy cykl  siedmiu warsztatów dla kobiet pt. „Przechytrzyć raka”. Warsztaty odbyły się dzięki sponsorowi: marka Geisha firmy Fazer. Na warsztatach prowadzonych przez prezes Stowarzyszenia ProFemina – dr Ewę Kwasny, panie zdobywały wiedzę o profilaktyce raka piersi i szyjki macicy a także uczyły się na fantomach technik samobadania piersi. Techniki samobadania […]

Zobacz jak było
minione

2. Wałbrzyski Międzynarodowy Rajd Pojazdów Zabytkowych
09.08.2014

Pałac Struga był jednym z etapów II Wałbrzyskiego Międzynarodowego Rajdu Pojazdów Zabytkowych odbywajacego się w dniu 09.08.2014. Z przyjemnością gościliśmy pasjonatów i miłośników oldautomobili. Uczestnicy rajdu podczas krótkiego postoju mieli możliwość zwiedzenia pałacu, zapoznania się z historią obiektu i regionu a mieszkańcy Strugi mogli podziwiać i fotografować piękne zabytkowe auta.

Zobacz jak było
minione

Teatr Letni inauguracja – spektakl pt. „Między Miejscami”
12.07.2014

monodram oparty na wspomnieniach repatriantów francuskich przeplatany piosenką francuską Pomysł i wykonanie: Urszula Raczkowska reżyseria: Przemysław Jaszczak akordeon: Waldemar Polowy kontrabas: Paweł Stuczyński Słów kilka o tym, co wspólnego mają Teatr Letni, Pałac w Strudze i Berlin lat 20-stych … Jak „ówczesna wieść gminna niesie” z początkiem lata, gdy kończył się sezon operowy w Berlinie […]

Zobacz jak było
minione

Koncert DaGda – na Św. Patryka
15.03.2014

Z okazji Dnia Świętego Patryka w dniu 15.03.2014 roku w restauracji Adelsbach, mieszczącej się w Oficynie pałacowej wystąpił zespół DaGda The Green Irish Team. Była to wspaniała, muzyczna, irlandzka „uczta”.

Zobacz jak było
minione

251 rocznica Bitwy pod Strugą
06.07.2013 - 7.07.2013

06.07 – SOBOTA: ok.godz. 10:00-przyjazd jednostek Królewskiego pruskiego regimentu fizylierów Alt Kreytzen ok.godz. 10:30– wyjazd do Bronówka ok.godz. 11:00 – Przemarsz: Bronówek (Wieża Zwycięstwa)– Pietrzyków – Stare Bogaczowice – wzgórze Dębówka – Wzgórze Mrowica – Struga UWAGA: trasa przemarszu może ulec zmianie ok.godz. 16:00 – powrót; rozbijanie obozu na terenie pałacowego parku ok.godz. 17:00 – […]

Zobacz jak było
minione

Wystawa- Architektura renesansowych dworów na Dolnym Śląsku 2012
01.09.2012

W roku 2012 kurator wystawy, Pani Beata Fekacz-Tomaszewska z Muzeum Architektury we Wrocławiu wypożyczyła nam wystawę przygotowaną z okazji wydania książki-albumu historyka sztuki Pana Krzysztofa Eysymontta pt. „Architektura renesansowych dworów na Dolnym Śląsku”. Wystawa nosi taki sam tytuł jak książka – jest to efekt wielu lat pracy Pana Krzysztofa. Na planszach składających się na wystawę […]

Zobacz jak było
minione

250 rocznica Bitwy pod Strugą
06.07.2012 - 8.07.2012

06.07 – PIĄTEK – Pałac Struga: przyjazd jednostek Królewskiego pruskiego regimentu fizylierów Alt Kreytzen, budowanie obozu i zakwaterowanie na terenie pałacowego parku   07.07 – SOBOTA: – godz. 9:30 – wyjazd do kolonii Wrony – g.10:00 – Przemarsz: Kolonia Wrony – Stare Bogaczowice – wzgórze Dębówka – Wzgórze Mrowica – Struga (8 km) – godz. […]

Zobacz jak było