Uroczysta Gala Europejskich Dni Dziedzictwa – Warszawa, 07.12.2022
07.12.2022

Jubileuszowa Gala 30 edycji EDD

W dniu 07.12.2022 w Warszawie w Teatrze Stara kamienica odbyła się Jubileuszowa Gala z okazji 30 edycji Europejskich Dni Dziedzictwa. EDD to cykliczny projekt o charakterze kulturalno-edukacyjno-społecznym, zapoczątkowanym we Francji przez Radę Europy w 1985 roku a następnie prowadzony jako wspólna inicjatywa Komisji Europejskiej i Rady Europy od 1999 roku, umożliwiająca dostęp do zabytków w trakcie organizacji wydarzeń tematycznych.

Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa dr hab. Katarzyna Zalasińska wręczyła pamiątkowe tabliczki/dyplomy dla wyróżniających się organizatorów EDD oraz dla koordynatorów projektu. Jednym z wyróżnionych organizatorów na terenie województwa dolnośląskiego była Fundacja Pałac Struga. Prezes Fundacji – Agnieszka Chmura-Wieczorek osobiście odebrała dyplom dla fundacji za organizowanie EDD w Pałacu Struga. Fundacja Pałac Struga co roku, począwszy od 2017 r. organizuje wydarzenia historyczno-edukacyjne w ramach EDD.

Jubileuszową galę uświetnił koncert chóru dziewczęcego Poznańskiej Szkoły Chóralnej im. Jana Kurczeskiwgo pod dyrekcja Anny Michalak.