Remont Pałacu w Strudze
Nie dajcie się zwieść pozorom – naprawdę dużo już zrobiliśmy!

Odbudowa trzech przypór

Oficyna:

W roku 2010-2011 oficyna pałacowa dzięki pozyskanej dotacji unijnej została w całości wyremontowana i rozbudowana, wyposażana  i oddana do funkcji noclegowo-gastronomiczej i szkoleniowej.

Kolejny etap prac porządkowych

W roku 2011-1014 wykonano następujące prace w otoczeniu pałacu i oficyny:

Remont dachu

W roku 2015 udało się powrócić z pracami remontowymi do pałacu i została wykonana 1-sza część wymiany dachu – od strony parku.