ASP Kraków – zajęcia terenowe studentów III KKRMŚ
24.10.2023 - 27.10.2023

Pod koniec października Fundacja Pałac Struga ponownie gościła studentki Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki z ASP w Krakowie (Katerda Konserwacji i Restauracji Malowideł Ściennych) pod kierunkiem dr hab. Grażyna Schultze-Głazik na zajęciach terenowych czyli na praktykach. Tym razem studentki III roku pod czujnym okiem mgr Karoliny Molgi i mgr Reginy Główczak wykonały odkrywki nawarstwień malarskich w 2 salach i holu w skrzydle południowym na I piętrze oraz wieży rycerskiej na II piętrze Pałacu Struga. W ten sposób zakończyliśmy badania nawarstwień na I piętrze pałacu i rozpoczęliśmy badania na II piętrze…. czyli nadal dużo pracy przed nami. Czekamy teraz niecierpliwie na pełną dokumentację badań z całego I piętra pałacu.