Prace remontowe i konserwatorskie wykonane w 2020 roku
31.12.2020

W roku 2020 Fundacja Pałac Struga dzięki przyznanym dofinansowaniom kontynuowała uzupełnianie stolarki okiennej w pałacu oraz prace konserwatorskie fryzu górnego w sali balowej (poczet Cesarzy Rzymskich i Cesarzy Świętego Cesarstwa Rzymskiego).

Na kontynuację prac uzupełniających stolarkę okienną fundacja otrzymała dofinansowanie od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 42.000,00zł i od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w kwocie 25.000,00zł. Wraz z środkami wygospodarowanymi przez fundację udało się wykonać i zamontować 17 szt okien na II piętrze (w elewacjach zewnętrznych) oraz  drzwi balkonowe na I piętrze i okno w poddaszu w elewacji frontowej.

Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków dofinansował w tym roku II etap prac konserwatorskich malowideł ściennych w sali balowej. Fundacja wykorzystała 41.239,00zł przyznanego dofinansowania od DWKZ oraz dochód z darowizn i sprzedaży (lodów i napojów, biletów na zwiedzanie i koszulek cegiełek). Mg Ewa Czechowaska wykonała II etap konserwacji 12 portretów w części głównej sali balowej: doczyszczenie, powtórną konsolidację warstw malarskich, uzupełnienie ubytków tynku oraz uzupełnienie warstw malarskich oraz odsłoniła portrety i wić roślinną nad oknem w części południowej sali, oczyściła malowidła, uzupełniła tynki i częściowo uzupełniła ubytki warstwy malarskiej. Prace jednak wymagają dalszej kontynuacji – część punktowań wymaga korekty i dokończenia.