Prace remontowe i konserwatorskie w 2019 roku
30.12.2019

Rok 2019 był dla nas bardzo pracowity. Kontynuowaliśmy zaplanowany remont dachu – wymianę pokrycia na 3 skrzydłach: wschodnim, północnym i zachodnim ale dzięki otrzymanym dofinansowaniom zrobiliśmy znacznie więcej niż planowaliśmy.

Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków przyznał nam 50.000 pln dofinansowania do remontu dachu skrzydła zachodniego.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało nam 199.500 pln na prace konserwatorskie: zabezpieczenie ocalałego fragmentu kopuły w sali balowej oraz na odtworzenie stropu i drewnianej kopuły nad salą balową.

Prawdziwego cudu dokonała ekipa budowlana słynnego poszukiwacza 'Złotego pociągu” – pana Piotra Kopera i wałbrzyscy alpiniści, opuszczając bezpiecznie ocalały fragment kopuły na podłogę sali balowej a następnie podnosząc go na nowy strop. A wydawało się to niewykonalne.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego przyznał nam 30.000 pl na odtworzenie konstrukcji drewnianej kopuły w sali balowej.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w drugim naborze przyznało nam jeszcze 30.000 pln na wykonanie okien w sali balowej i sali z kopułą.

Dzięki darowiznom i ofiarności „lodożerców” podczas VII Festiwalu Lodów udało się nam zebrać pokaźną kwotę, która pomogła nam w sfinansowaniu ratunkowych prac konserwatorskich portretów Cesarzy – odkrytych na początku roku niezwykłych malowideł renesansowych na ścianach sali balowej, tzw. Galerii Cesarskiej.

A na zakończenie dodaliśmy jeszcze okna w elewacjach zewnętrznych na całym 1 piętrze.

Teraz możemy spać spokojnie: jest nowy dach, są okna na 1 pietrze, relikt kopuły został uratowany a Cesarze zabezpieczeni. Uff, aż trudno uwierzyć, że tyle zrobiliśmy w ciągu jednego roku!