Prace Konserwatorskie i restauratorskie elewacji frontowej – dofinansowanie UMWD i MKiDN – II etap 2023 rok
30.11.2023

W tym roku dzięki zwiększonemu dofinasowaniu przyznanemu przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz dofinansowaniu od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego a także ze środków finansowych zgromadzonych przez Fundację Pałac Struga w 2023 roku został wykonany II etap prac ratunkowych zachowanej renesansowej elewacji na ścianie frontowej Pałacu Struga. Dzięki tym środkom finansowym drugim etapem prac zakończyliśmy konserwację i restaurację unikatowej renesansowej elewacji na ścianie frontowej.

Fundacja Pałac Struga na prace konserwatorskie i restauratorskie przeznacza pieniądze zgromadzone z darowizn, ze sprzedaży biletów na zwiedzanie, ze sprzedaży albumów, książek, koszulek cegiełek oraz z Festiwalu Lodów oraz środki zgromadzone na zbiórce publicznej ora z 1, 5% podatków. Dzięki temu każdy może mieć swój udział w ratowaniu wyjątkowo cennego zabytku jakim jest Pałac Struga.

Elewacja Pałacu Struga jest niezwykle cenna ponieważ zachowały się duże fragmenty oryginalnych renesansowych tynków z elementami dekoracji malarskich. Na narożnikach pałacu zachowały się namalowane boniowania oraz namalowane opaski okienne wokół otworu strzelniczego na elewacji frontowej i  wokół okien na wierzy. Całkowicie unikatowa jest zachowana malatura na pobiale oryginalnych renesansowych tynków. W okresie renesansu tylko nieliczne obiekty mogły pochwalić się malaturą całej elewacji. Być może Pałac Struga jest jedynym przykładem zachowania oryginalnego koloru na renesansowej elewacji. Jest to niezwykle cenny artefakt ale niestety też było to ogromne wyzwanie dla ekipy konserwatorów pod kierownictwem mgr Doroty Wandrychowaskiej aby w odpowiedni sposób odtworzyć kolorystykę elewacji na fragmentach gdzie nie zachowamy się tynki renesansowe oraz scalić te obszary z zachowanymi oryginalnymi renesansowymi tynkami.

W roku 2023 firma konserwatorska Artis wykonała II etap prac ratunkowych elewacji frontowej:

  • wypełniono zaprawą wszystkie nasieki w zachowanych tynkach renesansowych
  • wykonano ręcznie uzupełnienie brakujących tynków
  • nałożono warstwę pobiały na wypełnienia nasieków oraz na odtworzone tynki
  • nałożono warstwowo farbę na wypełnienia nasieków z zachowaniem nienaruszonych oryginalnych fragmentów tynku oraz na odtworzone tynki – farbę nakładano laserunkowo aby uzyskać efekt „migotania” i uniknąć efektu pełnego krycia farbą
  • wypunktowano i zrekonstruowano malowidła renesansowe w postaci bonowania na narożnikach ściany frontowej oraz wypunktowano i zrekonstruowano opaski okienne: wokół okna strzelniczego i na wieży.

Bardzo jesteśmy wdzięczni wszystkim, którzy przyczynili się do sfinansowania i wykonania prac konserwatorskich i restauratorskich elewacji frontowej Pałacu Struga. Teraz wszyscy z dumą możemy podziwiać efekt tych działań.