Prace Konserwatorskie i restauratorskie elewacji frontowej – dofinansowanie MKiDN – I etap 2022 rok
30.11.2022

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz środków finansowych zgromadzonych przez Fundację Pałac Struga w 2022 roku został wykonany I etap prac ratunkowych zachowanej renesansowej elewacji na ścianie frontowej Pałacu Struga.

Fundacja Pałac Struga na prace konserwatorskie i restauratorskie przeznacza pieniądze zgromadzone z darowizn, ze sprzedaży biletów na zwiedzanie, ze sprzedaży albumów, książek, koszulek cegiełek oraz z Festiwalu Lodów  i środki zgromadzone na zbiórce publicznej ora z 1% podatków. Dzięki temu każdy może mieć swój udział w ratowaniu wyjątkowo cennego zabytku jakim jest Pałac Struga.

Elewacja Pałacu Struga jest niezwykle cenna ponieważ zachowały się duże fragmenty oryginalnych renesansowych tynków z elementami dekoracji malarskich. Na narożnikach pałacu zachowały się namalowane boniowania oraz namalowane opaski okienne wokół otworu strzelniczego na elewacji frontowej i  wokół okien na wierzy.

W roku 2022 firma konserwatorska Artis wykonała I etap prac ratunkowych elewacji frontowej:

  • usunięto współczesne tynki cementowe, które miały szkodliwy wpływ na oryginalne wapienne tynki renesansowe
  • oczyszczono i podklejono zachowane tynki renesansowe
  • uzupełniono barokowe opaski okienne

W przyszłym roku planujemy kontynuować prace konserwacyjne i restauratorskie elewacji frontowej.