Podaruj 1% na prace remontowe i konserwatorskie w Pałacu Struga
01.01.2022 - 30.04.2022

Wszyscy znaleźliśmy się w bardzo trudnej sytuacji: pandemia trwająca trzeci rok, pogłębiający się kryzys ekonomiczny a do tego wojna wywołana przez Putina na Ukrainie…

Mimo wszystko z całego serca prosimy o wsparcie prowadzonych i planowanych prac konserwatorskich i remontowych Pałacu Struga. Zeszłoroczne badania odkrywkowe wykonane przez studentki V roku Pracowni Konserwacji i Renowacji Malowideł Ściennych z ASP Kraków w salach na I piętrze dowiodły, że pałac posiada setki metrów kwadratowych malowideł ściennych w kilku warstwach – niezwykle cennych i unikatowych ze względu na jakość wykonania i stan zachowania. Czeka nas więc wiele lat prac konserwatorskich i remontowych a bez Waszej pomocy nie damy rady temu sprostać.

Będziemy wdzięczni za każdą ofiarowana złotówkę, bo naprawdę warto pomagać ratować dolnośląskie zabytki a szczególnie tak cenne jak Pałac Struga.

W roku 2022 planujemy wykonać:

  • kolejne 14 okien (w klatce schodowej renesansowej, w kl. schodowej barokowej, w kl. schodowej gotyckiej, cześć okien na dziedzińcu i 1 okno w elewacji zewnętrznej w skrzydle zachodnim na parterze,
  • drzwi do muzeum na parterze
  • konserwację i uzupełnienie zabytkowej renesansowej elewacji na ścianie frontowej (północnej)
  • badania konserwatorskie – kontynuacja prac odkrywkowych w salach pierwszego piętra.

Zakres i koszt prac – szczególnie prace konserwatorskie i remontowe elewacji – jest ogromny, dlatego prosimy o wsparcie nas 1% oraz darowiznami.