Poczuj emocje – tajemnice Ziemi Wałbrzyskiej (wideokonferencja)
28.07.2020

Pałac Struga został jedną z atrakcji Ziemi Wałbrzyskiej!

W ramach projektu „Poczuj emocje – tajemnice Ziemi Wałbrzyskiej” realizowanego przez panią Anitę Ignasiak, został nagrany film prezentujący główne atuty naszego pałacu.

Projekt obejmował trzy wideokonferencje prezentujące ciekawostki naszego regionu. Pałac Struga został zaprezentowany na drugiej wideokonferencji, która odbyła się 28 lipca 2020. Na żywo, z sali balowej pałacu połączył się z organizatorkami Krzysztof Wieczorek. Film z II wideokonferencji można oglądać na facebooku Grupy Nieformalnej Aktywni dla Powiatu – w zakładce „filmy”.

Projekt został sfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach programu Dolnośląskie Małe Granty.