Nasza Wiktoria roku 20-go
18.10.2020

Projekt „Nasza Wiktoria roku 20-go” realizowany jest w koalicji ngo: Fundacji św. Jadwigi, Fudnacji Via Salutis, Fundacji Pałac Struga oraz z Dolnośląskim Towarzystwem Miłośników Zabytków.

Ma na celu zwiększenie świadomości mieszkańców Dolnego Śląska na temat
wydarzeń związanych z odzyskiwaniem i odbudową państwowości, które w sposób pośredni i bezpośredni są zakorzenione w naszej historii, pamięci regionalnej, biografii mieszkańców oraz wrażliwości międzypokoleniowej dotyczącej patriotyzmu. Ma także na celu zwiększenie zaangażowania społeczności lokalnej w animowanie inicjatyw i uczestnictwo w wydarzeniach upamiętniających Wiktorię roku 20-go.

Nasza Wiktoria roku 20 -go” to podróż przez historię, tożsamość miejsca, ludzkie biografie, przez Dolny Śląsk, który od wieków gości walczących o wolność i niepodległość patriotów.
W oparciu o wydarzenia historyczne, które miały miejsce na terenie Dolnego Śląska a wpisywały się w nurt zaangażowania patriotycznego Polaków walczących „o wolność naszą i waszą” , odkrywając w biografiach świadków czasu ważne wątki patriotyczne związane z wydarzeniami lat 1917-1922 w Polsce a także podejmując się stworzenia indywidualnych definicji patriotyzmu, przygotujemy międzypokoleniowy zespół do opowiedzenia o Wiktorii roku 20-go.

W projekcie przewidzieliśmy międzypokoleniowe warsztaty historyczne, warsztat komunikacji międzypokoleniowej, spotkanie ze świadkiem czasu, warsztaty teatralne. W trakcie warsztatów stworzymy przestrzeń do międzypokoleniowego spotkania, do dyskusji i swoistego dwugłosu na temat wartości jaką jest patriotyzm. 18 uczestników projektu już czeka na rozpoczęcie pracy nad naszym wspólnym przedstawieniem.

Mieszkańców zaprosimy do wspólnego świętowania i uczestniczenia w wydarzeniu na terenie Pałacu w Strudze, które przyjmie symboliczną formę wędrówki. Reportaż teatralny będzie nagrany i udostępniony szerszej grupie odbiorców.
Dofinansowany z programu wieloletniego Niepodległa , Koalicje dla Niepodległej.

Spotkajmy się 18.10 w Strudze na spektaklu – wstęp wolny.

Prosimy o rezerwację miejsc mailem: biuro@palacstruga.pl lub wysyłając wiadomość na fecebooka Pałacu Struga (proszę podać Imię i nazwisko oraz liczbę uczestników).