Europejskie Dni Dziedzictwa 2018
16.09.2018

Tegoroczne Europejskie Dni dziedzictwa przebiegają pod hasłem „Niepodległa dla wszystkich”.

Serdecznie zapraszamy w dniu 16.09.2019 o godzinie 18:00 do Oficyny Pałacu Struga, gdzie dokonamy otwarcia muzeum:

Muzeum Drugiej Bitwy pod Strugą czyli spektakularnego zwycięstwa Lansjerów Legii Polsko-Włoskiej, wpierających generała Lefebr w bitwie z Prusakami we wsi Struga stoczonej 15.05.1807 r, i opisanej przez St.Żeromskiego w „Popiołach”. Otwarciu muzeum towarzyszyć będą następujące wydarzenia:

  1. Premiera książki
  2. Wykłady:

a) Gabriel Jaczewski: „We Wrocławiu na ryneczku – etnos polski na Dolnym Śląsku w czasach nowożytnych”.

b) prof.K. Jaworski „Początki osadnictwa słowiańskiego na Pogórzu Bolkowskim i Wałbrzyskim w świetle badań archeologicznych”.

c) dr S.Rodak: „Sudecka część Dolnego Śląska w dobie państwa wczesno-piastowskiego”.

d) K.Siejkowski: „Wczesnośredniowieczne instrumenty muzyczne (chordofony i aerofony) z Wrocławia i Opola”.

W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa miał się odbyć III Festiwal Teatralny ale niestety w tym roku nie uda nam się go zorganizować, za co serdecznie przepraszamy.