ASP Kraków – zajęcia terenowe studentów III i V roku KKiRMŚ. 17-27.10.2022
17.10.2022 - 27.10.2022

W październiku na zajęciach terenowych z konserwacji malarstwa ściennego Fundacja Pałac Struga gościła studentów III i V roku Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie z Katedry Konserwacji i Restauracji Malowideł Ściennych pod kierownictwem dr hab. Grażyny Schultze-Głazik, wraz z opiekunkami praktyk: mgr Karoliną Molgą i mgr Reginą Główczak.

Studenci V roku kontynuowali prace odkrywkowe renesansowych malowideł ściennych znajdujących się w dolnych partiach ścian Sali balowej – poniżej portretów Cesarzy. Natomiast Studenci III roku rozpoczęli odkrywki w wierzy rycerskiej na I piętrze, czyli w najstarszej części pałacu. Mieliśmy bardzo duże oczekiwania odnoście nawarstwień malarskich w tej części obiektu i nie zawiedliśmy się.  Studenci z wypiekami na twarzy odkryli fragmenty malowideł przedstawiających rycerzy, półakt kobiecy i partie malowideł z napisami w łacinie. Mają już soją hipotezę dotyczącą tematyki malowideł w tej sali ale jeszcze nie chcą jej zdradzić dopóki nie uzyskają pewności.

W sąsiedniej sali dobudowanej w gotyku na ścianie pod warstwami farby studenci znaleźli fragmenty gazety z drugiej połowy XIX wieku. Jest to niezwykle ciekawe znalezisko.