ASP Kraków – Zajęcia terenowe studentek V roku KKiRMŚ
11.10.2021 - 22.10.2021

Prezes Fundacji Pałac Struga nawiązała współpracę z dr Anną Frączek-Sajdak adiunkta z Pracowni Konserwacji i Restauracji Malowideł ściennych z ASP Kraków pod kierunkiem dr hab. Grażyny Schulze-Głazik prof.ASP.

Efektem nawiązanej współpracy były zajęcia terenowe dla studentek V roku. W dniach od 11 do 22 października 2021 gościliśmy asystentki PKiRMŚ: mgr Reginę Główczak i mgr Karolinę Molgę oraz 10 studentek. Prace odkrywkowe były prowadzone w salach I piętra Pałacu Struga. Była to kontynuacja odkrywek nawarstwień malowideł ściennych, prac rozpoczętych przez mgr Ewę Czechowską z 2019 i 2020 roku w sali balowej, kaplicy i Sali z kominkiem. Studentki dokonały odkrywek także w salonie, salach w skrzydle wschodnim (pomiędzy wieżą rycerką a salą z kominkiem) oraz wstępnego rozpoznania w jadalni, i wieży rycerskiej na I piętrze oraz części sal na II piętrze pałacu. Pierwsze wnioski z dokonanych odkrywek są niezwykle interesujące: całe powierzchnie ścian, od podłogi do sufitu pokryte są malowidłami ściennymi. W większości sal ściany pokryte są kilkoma warstwami malowideł. Skrzydło wschodnie (wczesny gotycko-renesansowy dwór obronny dobudowany do północnej ściany średniowiecznej wieży rycerskiej Urlicha vof Schoffa) posiada najwięcej nawarstwień. Czekamy jeszcze na zakończenie analizy pobranych próbek tynku i farb ale już wiemy, że tych salach mamy 2 warstwy tynków renesansowych z malowidłami na całej powierzchni ścian, oraz kolejne warstwy malarskie z okresu baroku, klasycyzmy i XIX wieku. „Niestety” wszystkie warstwy są warte zachowania.

Pałac w Strudze miał ogromne szczęście, ponieważ koleni właściciele dokonali stosunkowo niewiele przebudów. Jest to niezwykle rzadko spotykane aby obiekt zachował swoją pierwotną bryłę. Największych zmian dokonano w sali balowej ale reszta ścian pierwszego i drugiego piętra przez setki lat pozostawała nie zmieniona, tylko pokrywana kolejnymi warstwami tynków i malowideł. Dopiero zaczęliśmy odkrywać skarby znajdujące się na ścianach ale już wiemy, że Pałac Struga to unikatowy obiekt ze względu na ilość i jakość zachowanych malowideł. Przed nami ogrom prac konserwatorskich ale także jeszcze wiele malowideł do odkrycia. Z niecierpliwością czekamy na kolejne praktyki i odkrywki w przyszłym roku i kolejnych latach.

Efekt odkrywek z ostatnich 3 lat będzie można oglądać podczas zwiedzania pałacu, do czego serdecznie namawiamy.

Bardzo prosimy o wsparcie 1% z PIT prac konserwatorskich i remontowych (Fundacja Pałac Struga, KRS 0000685596)