Historię mamy nie jedną
przekonaj się sam

Historia Pałacu

Dokonując zakupu pałacu w Strudze w 2001 roku właścicielom przekazano zniszczony obiekt, o bardzo ubogiej historii. Prowadzone przez ostatnie 15 lat badania, zarówno archeologiczne, przez historyków sztuki oraz przeszukiwanie ciągłe archiwów daje nam na 2017 rok następujący obraz rozwoju tego obiektu.

1290 - pierwsza wzmianka pisana o wsi Struga (Adelungesbach)

1377 - wieś jest własnością rodziny Schoff (Schaffgotsch) - w Strudze istnieje już wieża rycerska tej rodziny, która dziś stanowi część budynku pałacu

do 1420 - Schaffgotchowie rozbudowują wieżę i tworzą skrzydło wschodnie obecnego pałacu, powstanie potężna, 6-boczna wieża. Powstaje nowa kuchnia. Budynek otoczony jest fosą i zabezpieczony przed nią potężnym murem oporowym

po 1420 - wymiera linia strużańska Schaffgotschów; w związku z przejęciem przez Króla Czeskiego Księstwa Świdnicko-Jaworskiego (1392) wieś trafia w granice Czech

1453 - pobliski zamek Cisy wraz Górną i Dolną Strugą kupuje Hermann Czettritz

1541 - w Strudze umiera słynny Zygmunt von Czettritz, uczestnik bitwy pod Mochaczem; szambelan i koniuszy króla Ludwika II Jagiellończyka

1565 - Abracham von Czettritz przebudowuje zamek w Strudze na dwór (zamek) renesansowy; dobudowane zostają 3 skrzydła, zachowana zostaje fosa i charakter obronny budynku. Do średniowiecznego skrzydła zostają dobudowane krużganki. Budowa obejmuje też nową wieżę klatki schodowej od strony dziedzińca.

1718 - umiera córka Jana Jerzego - Maria Katarzyna von Bibrian Modlan - na niej kończy się strużańska linia rodziny von Czettritz

XVIII w - ostatnia przebudowa pałacu w stylu barokowym; obiekt traci wszystkie szczyty renesansowe (widoczne jeszcze na grafice mapy z 1717r), wybudowana zostaje nowa sala balowa oraz zostaje wymieniony na całości obiektu dach (na mansardowy)

1830 - właścicielem pałacu jest Carl baron von Richthofen

1920-1933 - właścicielami pałacu jest rodzina Aufricht, mecenasi sztuki z Berlina opiekujący się takimi artystami jak George Grosz, Tomasz Mannn i Bertolt Brecht

do 1945 - Robert Kriebe

od 1950 magazyny PGR

od 1959 pałac wchodzi w skład PGR Struga

1965 dyrektor PGR doprowadza go katastrofy budowlanej - zawala się część dachu pałacu; obiekt jest systematycznie niszczony przez mieszkańców i pracowników PGR Struga

1996-98 odbudowa dachu przez AWRSP

2001 - budynek zostaje sprzedany w ręce prywatne

2002 - budynek zostaje przejęty przez nowych właścicieli

od 2003 trwa odbudowa zespołu pałacowo-parkowego w Strudze; 2002-05 zabezpieczenie konstrukcji pałacu i odwodnienie, 2010-11 odbudowano oficynę pałacową; w 2015 poddano rewitalizacji część parku pałacowego oraz wymieniono częściowo dach pałacu

I bitwa pod Strugą - 6 lipca 1762

Odbyła się pod koniec III wojny śląskiej, której celem było wzmocnienie Prus poprzez oderwanie Śląska od Cesarstwa Austrii.

Przemieszczające się przez Śląsk oddziały pruskie w sile około 35.000 ludzi próbowały doprowadzić do bitwy ze znacznie słabszymi (ok. 15.000 żołnierzy) wojskami austriackimi. Siły pruskie były dowodzone bezpośrednio przez króla Fryderyka II. Po nieudanym doprowadzeniu do bitwy pod Dobromierzem (4 lipca) a następnie Chwaliszowem (5 lipca), król Fryderyk II po nocy spędzonej w pałacu w Strudze wydał rozkaz ataku na oddziały austriacki stojące na wzgórzach oddzielających Strugę od Szczawna Zdrój. Dzięki ukryciu przez generała Brentano artylerii na Czerwonym Wzgórzu doszło do masakry lewego skrzydła wojsk pruskich. Po odwołaniu jednostek Fryderyk II zarządził manewr obejścia wojsk austriackich, które zmuszone były, ze względu na zdecydowaną przewagę liczebną wroga, opuścić swoje stanowiska i wycofali się w kierunku na Świdnicę.

Do walnej bitwy doszło ponownie w dniach 19-20-21 lipca pod Burkatowem, tym razem wygranej przez Prusaków.

Nadmienić należy, że Fryderyk II był kilkanaście lat później jednym z władców, którzy dokonali I rozbioru Polski.

II Bitwa pod Strugą - 15 maja 1807

1806: Po zwycięskiej bitwie pod Jenną (7 listopada) Napolen wkracza na ziemie polskie pod zaborem pruskim

1807, 30 stycznia: jednostka ułanów Legii Polski Włoskiej dostaje rozkaz wymarszu z Włoch do Nysy na Śląsku

14 maja: Oddziały pruskie podczas śmiałej próby zajęcia Wrocławia pokonują pod Kątami Wrocławskimi wojska francuskie ale z powodu wykrycia ich zamiarów rozpoczynają odwrót do twierdzy Srebrna Góra

Pokonane oddziały francuskie natykają się w Strzegomiu na polskich ułanów i zastawiają pułapkę na zwycięski Prusaków

15 maja: Prusacy na terenie Dolnej Strugi, na granicy lasów książańskich napotykają zagradzające im drogę pokonane dzień wcześniej oddziały francuskie

Major Losthin wydaje rozkaz ataku nie mając pojęcia, że Francuzi są wzmocnieni oddziałem polskich ułanów

Polscy ułani pod dowództwem rotmistrza Skarżyńskiego szarżują dwukrotnie na kompletnie zaskoczonych Prusaków i rozbijają oddziały wroga. Większość Prusaków wraz z mjr Losthinem dostaje się do niewoli.

W wyniku wygranej bitwy udaje się odzyskać zarówno znaczą część utraconego dzień wcześniej pod Kątami Wrocławskimi wyposażenia jak i uniemożliwić Prusakom jakiekolwiek dalsze działania partyzanckie na Śląsku.

Inną ciekawostką bitwy jest, że po stronie francuskiej walczyli Polacy, Bawarczycy i Sasi a po stronie Pruskiej Bośniacy.

16 maja: Zwycięscy ułani wjeżdżają do Wrocławia, gdzie przyjmują odznaczenia z rąk brata Napoleona - Hieronima Bonaparte.

W 1960 na Czerwonym Wzgórzu pomiędzy Strugą a Szczawnem Zdrój powstaje staraniem Rzemiosła Wałbrzyskiego pomnik bitwy. Jest on usytuowany około 3 km na północny wschód od miejsca bitwy z 1807 roku.

Historia Teatru Letniego w Pałacu Struga

Pewnego dnia roku 2013 w działającej już, wyremontowanej Oficynie za pośrednictwem bookingu pojawiła się rezerwacja pokoi dla gości z Australii. Nie było by w tym nic niezwykłego, gdyby nie pamiętnik spisany przez dziadka owego Pana. Nagle odkryła się karta z nieznaną nam historią Pałacu z okresu międzywojennego. W latach 20-tych, w Berlinie mieszkał pan Ernst J. Aufricht. Był bardzo zamożnym przedsiębiorcą i ogromnym miłośnikiem opery, która jednak szybko ustępowała miejsca rozwijającej się kinomatografi. Do rodziny Aufricht należał Pałac w Adelsbach/Strudze i wielki majątek ziemski, usytuowany pomiędzy wsią a pobliską miejscowością - Starymi Bogaczowicami (Alt Reichenau). Wyjątkowe barokowe wnętrza pałacu a w szczególności sala balowa zainspirowała ich aby w sezonie letnim „przenosić” operę berlińską do Pałacu w Adelsbach/Struga. Kiedy kończył się sezon teatralny w Berlinie Aufrichtowie zabierali ze sobą dyrektora opery, muzyków, aktorów i całą śmietankę artystyczną i przyjeżdżali na wieś, do Adelsbachu i w pałacu wystawiali latem opery i sztuki teatralne. Rodzina była mecenasem wielu znanych artystów np. Bertolda Brechta – to dzięki nim Brecht mógł wystawić swoją „Operę za trzy grosze” w Berlinie ale też w Pałacu Adelsbach/Struga. Z pamiętników rodziny wiemy, że do Pałacu w Adelsbach na lato przyjeżdżali oprócz Brechta artyści i twórcy jak Tomasz Man i Georg Grosz. W rezultacie w latach 1920 - 1933 Struga stała się niespodziewanie "konkurencją" dla Teatru Zdrojowego w pobliskim Szczawnie -Zdroju. Kres działalności rodziny położyło dojście do władzy Hitlera, a rodzina Aufrichtów, ze względu na swoje pochodzenia została zmuszona do ucieczki do Szwajcarii, później Francji, a na końcu Anglii.

W roku 2014 zbudowani i zafascynowani historią rodziny Aufricht reaktywowaliśmy Teatr Letni w Pałacu Struga monodramem Urszuli Raczkowskiej pt. „Między miejscami”. Zdewastowany pałac znów ożył dzięki czemu życie i sztuka powróciły do tego wyjątkowego miejsca.